บริการของเรา

 • วิจัยพัฒนาสูตรและรับผลิตสินค้าทุก ประเภท ตามรูปแบบและงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ (OEM) โดยนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุก ขันตอน ด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล 
 • สร้างแบรนด์เครื่องสำอางแบบ One Stop Service ให้บริการครบวงจรตั ต้งแต่การคิดค้นสูตร ขึนทะเบียน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิต และบรรจุ รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาการตลาดและการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสูงสุด 
 • แนะนำ ช่องทาง การขาย ออกสู่ตลาดโลก ดูแลเรื่องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 • จดแจ้งขึนทะเบียนเป็นเครื่องสำอางควบคุม ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) 
 •  จดแจ้งขึ้นทะเบียน เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง CERTIFIED ORGANIC PRODUCT ตามมาตรฐานสากล 
 •  บริการขายสินค้าหน่วยใหญ่ (Bulk) สำหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม สปา ฯลฯ

Our Services

 • We provide custom made R&D premium formulations to meet every need and target budget. 
 • We provide ONE STOP SERVICE from packaging, designing, manufacturing plus consultation for marketing. 
 • We provide licensing for your brand under strict international and domestic Food and Drug Administration (FDA) Compliances 
 • We can provide channels to Domestic and Global Markets 
 • We can provide registration of your product as CERTIFIED ORGANIC PRODUCT under strict international ECOCERT Compliances 
 • We can provide Bulk Order services for specific service providers

บริการอื่น ๆ

 • ให้บริการการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรต้นตำรับเครื่องสำอาง (Master Formula) (Research and Development) ด้วยผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการควบคุมการ วิจัยและพัฒนาสูตร 
 • ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Clinical Trial / Product Efficacy Test) พร้อมกับได้ใบรับรองจากทางศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มความ น่าเชื่อถือของผู้บริโภค 
 • ให้บริการทดสอบ ความเสถียร ของ สูตร แบบเร่ง (Accelerated Stability Test) การเร่งโดยอุณหภูมิ การแยกชั้น  การกตะกอน  เปลี่ยนสี กลิ่น  Viscosity pH เป็นต้น 
 • ให้บริการรับตรวจสอบเชือ (Microbial Test/Preservative Efficacy Testing) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

Other Services

 • Innovative Product Research & Development (Master Formula) services by experienced specialists in cosmetic science industry. 
 • Clinical Study / Product Efficiency Test and study protocols to support the claim of the product and effectiveness of the formulation 
 • Accelerated Stability Testing to ensure that the product meets the intended physical, chemical, and microbiological quality standard as well as its functionality and aesthetics properties. 
 • Microbial Test/Preservative Efficacy Testing/Challenge Test to assure customer’s confidence in your brand by ensuring the quality and providing safety standards for the end consumers
© 2019 - www.transolutionslab.com. All rights reserved.